1. (Kupujący i Sprzedający)
  Właścicielem witryny internetowej jest Tudor House Ltd Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Ludwinowskiej 1/37, NIP: 522-10-00-403, REGON: 010690416, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000041973 oraz z kapitałem zakładowym 610 000,00 zł w całości wpłaconym.
  Obsługującym Serwis internetowy jest oddział detaliczny pod nazwą handlową „The Whisky” tj. sklep zlokalizowany w Warszawie przy ul. Marynarskiej 15, zwany dalej „Sprzedającym”. Z witryny internetowej korzystać mogą wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne oraz osoby prawne, posiadające pełną, określoną zgodnie z normami materialnego prawa cywilnego, zdolność do czynności prawnych, zwane „Kupującym”

 2. (Zamawianie produktów)
  Aby zamówić produkt w witrynie internetowej nie jest wymagana rejestracja Kupującego jako użytkownika. Przy każdym produkcie znajduje się link „Dodaj do koszyka”, za pośrednictwem którego dodaje się wybrany produkt do listy koszyka, po dodaniu produktu do koszyka należy podać ilość zamawianego towaru. Domyślnie przyjęta przez system witryny jest wartość 1 szt. W celu poprawienia lub realizacji Zamówienia Kupujący ma możliwość przejścia do sekcji "Koszyk". Po uzupełnieniu zamówienia o ilość i rodzaj zamawianych produktów Kupujący musi podać niezbędne dane do realizacji zamówienia.

 3. (Ceny produktów)
  Ceny produktów podane w witrynie internetowej thewhisky.pl mogą różnić się od cen w sklepach stacjonarnych. W szczególności obowiązywanie w sklepie stacjonarnym cen niższych niż podane w witrynie internetowej nie uprawnia Kupującego do żądania zwrotu różnicy w cenie. Wszystkie podane ceny produktów są podane w PLN i zawierają podatek VAT. Ceny produktów nie uwzględniają dodatkowych kosztów, takich jak koszt działania pełnomocnika, jeżeli Kupujący zdecyduje się na jego ustanowienie.

 4. (Metody Płatności)
  Klient ma możliwość uiszczenia opłat:
  1. Płatnością elektroniczną zrealizowaną w systemie mElements S.A. w tym także obsługa kart płatniczych: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro.
  2. Płatnością elektroniczna zrealizowaną w systemie PayU Polska (PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu),
  3. bezpośrednio w Sklepie, osobiście lub za pośrednictwem wybranego Pełnomocnika.

  W przypadku wątpliwości dotyczących warunków płatności, odbioru lub innych wątpliwości dotyczących interpretacji niniejszego regulaminu prosimy o kontakt:
  E-mail: online@thewhisky.pl
  Telefon: +48 605 53 53 53

 5. (Zawarcie umowy sprzedaży i wydanie towaru)
  Sprzedający oświadcza, iż produkty, o których informacja jest umieszczona w Serwisie www.thewhisky.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a tylko zaproszenie do zawarcie umowy sprzedaży. W chwili uiszczenia zapłaty przez Kupującego dochodzi jednak do zawarcia umowy sprzedaży. Kupujący i Sprzedający ustalają, że miejscem zawarcia oraz miejscem wykonania umowy sprzedaży jest punkt zlokalizowany przy ul. Marynarskiej 15 w Warszawie, obsługujący witrynę www.thewhisky.pl prowadzoną przez Tudor House LTD Sp. z o.o. oraz stanowiący lokalizację w której dochodzi do wydania przedmiotu zamówienia.

  Na życzenie Kupującego towar może być wydany upoważnionemu przez Kupującego Pełnomocnikowi w punkcie sprzedaży. Kupujący wybiera w tym przypadku opcję  „ODBIÓR PRZEZ PEŁNOMOCNIKA”. Kupujący po złożeniu zamówienia z wykorzystaniem tej opcji otrzymuje za pośrednictwem poczty mailowej wzór pełnomocnictwa, z którego może skorzystać celem upoważnienia do odbioru innej, wybranej przez siebie osoby. W terminie godziny od otrzymania ww. wiadomości e-mail Kupujący informuje (za pomocą wiadomości e-mail) o upoważnieniu do dokonania odbioru towaru i wykonania umowy sprzedaży innej osoby niż pełnomocnik wskazany w „Warunkach odbioru przez pełnomocnika”. Brak takiego poinformowania wywołuje skutek w postaci udzielenia umocowania na zasadach określonych w „Warunkach odbioru przez pełnomocnika” podmiotowi tam wskazanemu. Dla upoważnienia do jednokrotnego odbioru i przekazania towaru, zgodnie z obowiązującymi przepisami nie jest konieczna forma pisemna, toteż Kupujący może udzielić pełnomocnictwa w każdej formie, również przez wypełnienie elektronicznego formularza. Pełnomocnik przy odbiorze towaru ze sklepu w imieniu Kupującego jest informowany o adresie pod który powinien dostarczyć towar, wskazanym przez swojego mocodawcę - Kupującego w formularzu zamówienia.

  Postanowienie powyższe należy rozpatrywać z uwzględnieniem postanowień „Warunków odbioru przez pełnomocnika”, gdzie zagadnienie odbioru zamówień przez pełnomocnika zostało szczegółowo uregulowane. Treść stosunku prawnego łączącego Kupującego z pełnomocnikiem również regulują odrębne „Warunki odbioru przez pełnomocnika”.

  Oferta Serwisu pod adresem www.thewhisky.pl jest ustalana w oparciu o aktualny asortyment i ważna jest do wyczerpania zapasów.

 6. (Termin realizacji zamówień)
  Standardowo wysyłamy zamówiony towar (w odniesieniu do alkoholu jest to czas, w którym przygotowany zostaje on do odbioru w sklepie stacjonarnym przez Kupującego lub jego pełnomocnika) ciągu 24–72 godzin od potwierdzenia telefonicznego lub e-mailem.

  Czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu wpłynięcia środków na rachunek bankowy Sprzedawcy, niezależnie od wybranej metody płatności jednak przy niektórych produktach (wymagających sprowadzenia do kraju) czas ten może wydłużyć się do 7 dni. W każdym wypadku termin dostawy uzgadniany jest indywidualnie z Kupującym podczas potwierdzania zamówienia (nie dotyczy alkoholu – odbiór możliwy jest tylko w sklepie stacjonarnym przez Kupującego lub jego pełnomocnika).

  Zastrzegamy sobie prawo do odmowy realizacji zamówień zawierających niekompletne dane.

  Zastrzegamy sobie prawo zmiany terminu dostawy w przypadku chwilowego braku towaru w naszych magazynach spowodowanego niezależnymi od Sprzedającego przyczynami.

  Towar zawierający artykułu alkoholowe może być wydany wyłącznie osobie pełnoletniej i trzeźwej po weryfikacji dokumentu tożsamości. W przypadku niemożności bezspornego ustalenia pełnoletniości, a także wątpliwości, co do trzeźwości Kupującego Sprzedający może odmówić wydania przesyłki. Odbierającego zamówienia w imieniu Kupującego pełnomocnika, Sprzedający poucza o obowiązku postąpienia w taki sam sposób, tj. o obowiązku odmowy wydania towaru osobie małoletniej lub nietrzeźwej.

 7. (Odstąpienie od umowy)
  Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia następnego przypadającego po dniu otrzymania przesyłki przez złożenie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy w ww. terminie.
  Do zachowania terminu wystarczy wysłanie skanu wypełnionego i podpisanego oświadczenia przed jego upływem na adres mailowy: online@thewhisky.pl.
  W celu dokonania zwrotu zakupionego produktu należy dostarczyć zwracany produkt w stanie nienaruszonym do oddziału The Whisky mieszczącego się przy ulicy Marynarskiej 15, 02-674 Warszawa wraz z oryginalnym dokumentem sprzedaży otrzymanym od Sprzedawcy.

  Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni - od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

  Formularz odstąpienia od umowy do pobrania w wersji elektronicznej: FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 8. (Zwroty i reklamacje)
  Aby zwrócić towar lub złożyć reklamację, należy skontaktować się z obsługą Klienta pod numerem telefonu +48 605 53 53 53, drogą mailową pod adresem online@thewhisky.pl lub osobiście w punkcie obsługującym witrynę internetową -  The Whisky, ul. Marynarska 15, 02-674 w Warszawie.
  Reklamacje będą rozpatrywane w czasie do 30 dni licząc od następnego dnia od ich zgłoszenia.

  Zwroty będą uwzględniane w następujących przypadkach:

  1. Niezgodności towaru z zamówieniem

  2. Towar posiada miniony termin ważności do spożycia (dotyczy wyłącznie produktów spożywczych niealkoholowych)

  Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi na zasadach ogólnych, zgodnie z Kodeksem cywilnym oraz ustawą o ochronie praw konsumenta

 9. (Polityka prywatności)
  Regulamin polityki prywatności dostępny jest w dziale polityka prywatności.

 10. (Odpowiedzialność)
  We wszelkich sprawach nieuregulowanych w powyższym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw, a w odniesieniu do konsumentów, również Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów i Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
  Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.
  Zamieszczony na stronie sklepu cennik nie stanowi odzwierciedlenia aktualnych stanów magazynowych a także nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.
  Mimo dołożenia należytej staranności nie gwarantujemy, że publikowane zdjęcia oraz teksty nie zawierają braków lub błędów w tym różnic pomiędzy etykietami a w szczególności rocznikami na zdjęciach i w opisach produktów. Ponieważ ew. błędne zdjęcia oraz opisy nie mogą być podstawą do roszczeń, w przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z naszym sklepem przed podjęciem decyzji o zakupie.
  Wszystkie nazwy i znaki handlowe użyte na stronie thewhisky.pl są znakami zastrzeżonymi dla ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celu identyfikacji.
Pliki do pobrania:

FORMULARZ ODSTAPIENIA OD UMOWY