Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej "RODO") informujemy, że:

 

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Tudor House Ltd. Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Ludwinowska 1/37.
 2. W sprawie ochrony swoich danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: ado@tudor-house.pl.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:
  1. realizacji procesu sprzedaży, zamówień, wydań towaru, realizacji audytów, wymaganych przepisami prawa rozrachunków w tym wystawienia dokumentów potwierdzających wydanie towaru oraz sprzedaży, księgowania, spraw podatkowych, prowadzenia ewentualnych roszczeń. (postawa z art. 6 ust. 1 lit. b).
  2. W celu przesyłania ofert handlowych drogą elektroniczną, na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgodę możesz wyrazić lub odmówić jej wyrażenia po zapoznaniu się z informacjami zawartymi w punkcie 10.
  3. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  4. w celach analitycznych (lepszego doboru usług do potrzeb naszych Klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych Klientach, analizy finansowej naszej spółki itp.) będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 4. Prawo do sprzeciwu:
  1. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  2. W każdej chwili przysługuje Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych w celu marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa - zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu:
  1. Dane przetwarzane na podstawie zgody do czasu cofnięcia przez Państwa zgody lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.
  2. Jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy w ciągu dwóch miesięcy od złożenia oferty, Twoje dane osobowe związane z ofertą zostaną niezwłocznie usunięte, z wyjątkiem danych potrzebnych do marketingu bezpośredniego.
  3. Do momentu kiedy podstawą będą inne przepisy prawa, w tym przepisy o rachunkowości.
 6. Odbiorcy danych:
  1. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazywane naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. firmom księgowym, prawniczym, informatycznym, agencjom marketingowym, instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, ZUS.
 7. Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo do:
  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych
  3. usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
  4. przenoszenia danych
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego
 8. Informacja o dobrowolności podania danych:
  1. w przypadku zamówienia usługi newsletter - dobrowolne
  2. niezbędne do zawarcia umowy lub do wykonania innego celu związanego z przetwarzaniem (np. zawarcie umowy)
 9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji:
  Informujemy, że w procesie przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Państwa dane nie są profilowane.
 10. Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody:
  W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
 11. Bezpieczeństwo serwisu: 
  1. Każda wizyta Użytkownika odwiedzającego serwis www.thewhisky.pl jest automatycznie rejestrowana na serwerze w tzw. logach systemowych. Zapisywane w ten sposób dane to m.in.: data, czas wizyty oraz adres IP. Dane z logów systemowych wykorzystywane są wyłącznie do celów administracji serwerami i prowadzenia statystyk odwiedzin witryn internetowych.
  2. Stosowane przez serwis plików Cookies i innych podobnych technologii zostało opisane w dziale Polityka Cokies