1. Klient ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia wydania Towaru Klientowi lub jego Pełnomocnikowi.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży należy wydrukować i wypełnić niniejszy formularz oraz przesłać go w formie skanu na adres e-mail: online@thewhisky.pl w tytule wiadomości e-mail wpisując "odstąpienie od umowy sprzedaży".
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży uiszczona cena sprzedaży zostanie zwrócona Klientowi (z wyjątkiem dodatkowych kosztów np. działania Pełnomocnika) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, z zastrzeżeniem, że Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu ceny przed otrzymaniem zwracanego Towaru. Cena zostanie zwrócona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że Klient złoży wyraźne oświadczenie o innym sposobie działania, po uprzedniej akceptacji Sklepu.
 4. Zwracany towar winien być przekazany na adres:
  Tudor House LTD Sp. z o.o.
  The Whisky
  Ul. Marynarska 15,
  02-674 Warszawa
  niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Przekroczenie tego terminu spowoduje zwolnienie Sklepu z obowiązku dochowania 14-dniowego terminu zwrotu ceny sprzedaży, a zwrot ceny sprzedaży nastąpi dopiero po otrzymaniu Towaru przez Sklep.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY